Yrd. Doç. Dr. HARUN HURMA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. HARUN HURMA

T: (0282) 250 2110

M hhurma@nku.edu.tr

W hhurma.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarım Ekonomisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2001-2007
Tez: Çevre kalitesinin tarımsal arazi değeri üzerine etkilerinin analizi: Trakya örneği (2007)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1997-2000
Tez: Tekirdağ ilinde bulunan tarımsal arazilerde karşılaşılan değer biçme sorunları üzerine bir araştırma (2000)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1993-1997
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
2011-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ
2007-2011
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
1998-2011
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarım Ekonomisi
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Tarım İşletmeciliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Aydın B., UNAKITAN G., HURMA H., AZABAĞAOĞLU M. Ö., DEMİRKOL C., YILMAZ F., Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Kararlarının Analizi: Trakya Bölgesi Örneği, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 30, pp. 45-55, 2016.
Özgün Makale CAB
2. Aydın B., Özkan E., HURMA H., YILMAZ F., Kırklareli ve Edirne illerinde üreticilerin ürün sigortası uygulamalarına yaklaşımı, Derim, vol. 33, pp. 247-260, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
3. CANKURT M., HURMA H., Mercan M., Inter-Sectorial Structural Linkages in the Turkish Economy: Analysis of the Agriculture Sector via the Input-Output Method, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), vol. 1, pp. 86-96, 2015.
Özgün Makale Akademic Resource Index-ResearchBib, DAIJ: Directory of Abstract Indexing for Journals, DRJI: Directory of Research Journals Indexing Erişim Linki
4. APAK S., KUBAŞ A., BAL H., HURMA H., Oktay D., Environmental Problems in Turkish Thrace Region, Their Causes and Solutions, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 16, pp. 173-182, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. HURMA H., KUBAŞ A., İNAN İ. H., Emlak Yönetiminde Gayrimenkul Değerlerine Etki Eden Faktörlerin Analizi, Sosyal Bilimler Metinleri, 2012.
Özgün Makale Erişim Linki
6. UNAKITAN G., HURMA H., YILMAZ F., An Analysis Of Energy Use Efficiency of Canola Production In Turkey, ENERGY, vol. 35, pp. 3623-3627, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. Kubaş A., İ. İ., H. H., E. E., G. H., Analysis of the Relations Between Agricultural Production and Wetland by the Multidimensional Scaling Method, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 4, 2010.
Özgün Makale SCI
8. Kubas A., İ. İ. H., H. H., E. E. R., An Important Role of Local People to Joining of Wetland Protection and Analysis of Contingent Valuation Methods, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 8, pp. 241-248, 2007.
Özgün Makale SCI
9. Azabağaoğlu M., K. A., H. H., Y. F., Producers´ Pesticide Usage Knowledge and Purchase Behaviors in Turkey at EU Extension Process, Journal of Environmental Protection and Ecology, pp. 241, 2007.
Özgün Makale SCI
10. METİN N., KUBAŞ A., HURMA H., ERBAY E. R., Pesticide Usage and Its Effects on the Environment in Thrace Region, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 4, pp. 322-333, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Aydın B., Özkan E., AKTÜRK D., Kiracı M. A., HURMA H., Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İllerinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı, Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, cilt 1, ss. 28-41, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. Kubaş A., H. H., Organik ve Konvansiyonel Tarım, Dünya Gıda Dergisi, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. Hurma H., Trakya Bölgesinde Hayvancılığın Yapısı ve Sorunları, Dünya Gıda Dergisi, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. Kubaş A., H. H., Tarımsal Üretimde Kimyasal İlaç Kullanımı, Dünya Gıda Dergisi, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. HURMA H., Integrated Land Use Management Modeling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE): Ergene River Basin, Bölüm: Development of a Methodology for Estimation ofNatural Capital (NC) Value, Yayın Yeri: Toprak Ofset, Editör: Fatih Konukcu, Selçuk Albut, 2016.
Bilimsel Kitap
2. HURMA H., Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE) Project: Ergene River Basin, Bölüm: Evaluation of Cost-Benefit Analysis and Evaluationof Cost-Effectiveness Methodologies, Yayın Yeri: Toprak Ofset, Editör: Fatih Konukcu, Selçuk Albut, 2016.
Bilimsel Kitap
3. HURMA H., TURAN D. Ç., Gümüş M., Research on Business, Bölüm: Agritourism as a Risk Management Strategy and The Evalutiation By a Multidimensional Scaling Analysis of Farmers´ Perceptions, Yayın Yeri: Peter Lang, Editör: Hasan Arslan, Mehmet Ali Içbay, Rasim Yılmaz, Günther Löschnigg, 2016.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KUBAŞ A., HURMA H., HATİPLER M., Sosyo-Ekonomik Yapısıyla Edirne, Yayın Yeri: Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Bilimsel Yayınlar, 2002.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. HURMA H., TÜRKSOY N., İNAN Ç., The Role of Tourism Activities in Rural Development, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series-Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
2. HURMA H., YILMAZ F., Environmental and Economic Aspects of Global Food Waste; Integrated Approaches, Strategies and Solutions, 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry (26.09.2016-28.09.2016).
Tam metin bildiri
3. YILMAZ F., HURMA H., Walnut Production and Future Prospects in Turkey in Context of Agricultural Policy, 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry (26.09.2016-28.09.2016).
Tam metin bildiri
4. Özkan E., Aydın B., AKTÜRK D., Kiracı M. A., HURMA H., Evaluation of Producers’ Aspects on Good Agricultural Practices Ecologically (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ and Çanakkale Provinces Samples), International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium (16.05.2016-19.05.2016).
Özet bildiri
5. İNAN Ç., HURMA H., The Role Of Cooperative Organizations In The Development Of Ecotourism, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series Plovdiv/BULGARIA (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. HURMA H., TURAN D. Ç., Gümüş M., The Approaches of Farmers for Traditional Food Marketing in Agritourism: A Case Study in Tekirdağ, 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
7. HURMA H., TURAN D. Ç., Gümüş M., Agritourism as a Risk Management Strategy and The Evaluation by Multidimensional Scaling Analysis of Farmers’ Perception, VIII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES (03.09.2015-06.09.2015).
Özet bildiri Erişim Linki
8. HURMA H., SOYSAL M. İ., KOCAMAN İ., Production Potential of the Water Buffalo Products (e.g. yoghurt, cream) and Structural Properties of Water Buffalo Farms in Istanbul, The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Poster
9. HURMA H., Özkan E., Aydın B., Additive of Irrigation Cooperatives in Conservation of Water Sources by the Viewpoints of the Producers that are the Partners of the Cooperatives Committing the Water, Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu (26.10.2010-28.10.2010).
Tam metin bildiri
10. HURMA H., ÖZYAVUZ M., CANKURT M., Korunan Alanların Sosyo-Ekonomik Değeri Ve Yöre Halkının Yararlanma Olanakları: İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Örneği, II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
11. UNAKITAN G., HURMA H., DEMİRKOL C., Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Bölgesel Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
12. HURMA H., KUBAŞ A., İNAN Ç., Trakya Bölgesindeki Tarımsal Üreticilerin Ek Gelir Olanakları: Tarım Turizmi, II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
13. Özkan E., HURMA H., Aydın B., AKTAŞ E., ÖZDEMİR G., Üretici Örgütlerinin Kırsal Kalkınma Yönünden Değerlendirilmesi: Kayalıköy ve Kırklareli Barajları Sulama Kooperatifleri Örneği, II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), Yayın Yeri: ARSEAD Sosyal Ekonomik Araştırmalar Eğitim ve Danışmanlık Dış. Tic. Ltd. Şti., Yayın Kurulu Üyeliği (01.09.2015-31.12.2015).
Uluslararası Dergi Akademic Resource Index-ResearchBib, DAIJ, DRJI Erişim Linki
2. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergis, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi (01.01.2016-31.01.2016).
Uluslararası Dergi DOAJ, ProQuest
3. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi (01.11.2016-30.11.2016).
Uluslararası Dergi CAB, ProQest
4. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi (01.09.2016-30.09.2016).
Uluslararası Dergi CAB, ProQuest
5. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültes (01.05.2016-31.05.2016).
Uluslararası Dergi CAB, ProQuest
6. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: NKÜ Ziraat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.05.2015-31.05.2015).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TVBBVT Erişim Linki
7. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: NKÜ Ziraat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.09.2015-30.09.2015).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TVBBVT Erişim Linki
8. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: NKÜ Ziraat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2015-31.01.2015).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TVBBVT Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Jotaf, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi
Ulusal Projeler
1. Havza Bilgi Sistemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 05.05.2015-Devam Ediyor.
2. Yeter Gelirli Arazi Büyüklüğünün Belirlenmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.11.2014-15.02.2016.
3. Trakya Bölgesinde Kiraz Üretiminin Ekonomik Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.07.2013-30.09.2016.
4. YEREL HALKIN BAKIŞ AÇISIYLA KIRSAL KALKINMADA TARIM TURİZMİ: TEKİRDAĞ İLİ ÖRNEĞİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2012-06.03.2015.
5. Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi - TAGEM/TEAD/12/A15/P02, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2012-06.03.2015.
6. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İllerinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi - TAGEM / TEAD / 12 / A15 / P02 / 001, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2012-06.03.2015.
7. Kırklareli ve Edirne İllerinde Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri - TAGEM - BB - 110210L3, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2012-06.03.2015.
8. Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Kararlarının ve Bilinç Düzeylerinin Analizi: Trakya Bölgesi Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2012-01.01.2012.
9. Ergene Nehrindeki Kirliliğin Bölge Tarımına Verdiği Ekonomik Zararların İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 15.09.2010-25.10.2016.
10. Trakya Bölgesi ve Göl Çevresindeki Sosyo-Ekonomik (Avcılık, Tarım ve Sanayi) Faaliyetlerin Gala Gölüne Etkileri ve Sürdürülebilir Sulak Alan Yönetimi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Tespiti, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2006-01.01.2006.
11. Türkiye´de Ayçiçeğinin Arz,Talep Ve Dış Ticaretinin Ekonometrik Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2004-01.01.2004.
12. Türk Tarımında Kimyasal İlaç Kullanımı: Etkinsizlik, Sorunlar ve Alternatif Düzenlemelerin Etkileri, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.04.2001-01.04.2001.
13. Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.04.2001-01.04.2001.
14. Türkiye’de Tarımsal İlaç Kullanımının Sürdürülebilir Tarım Politikası Açısından Değerlendirilmesi; Trakya Bölgesi Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2001-01.01.2001.